Vergoeding verblijfskosten binnenlandse en buitenlandse dienstreizen 2024

#

De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen zijn gewijzigd. Op de internetsite van CAO Rijk vindt u de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2024. De verblijfskostenvergoedingen zijn tot bepaalde bedragen gericht vrijgesteld. Deze bedragen gelden voor ambtenaren op dienstreis. U kunt dezelfde bedragen gebruiken voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis.


Als u meer vergoedt dan deze bedragen, dan kunt u het bovenmatige deel van de vergoeding tot het loon van de werknemer rekenen of als eindheffingsloon aanwijzen. 


Binnenlandse dienstreizen vanaf 1 januari 2024
Hieronder vindt u de bedragen die gelden voor binnenlandse dienstreizen:  • Kleine uitgaven overdag
    Vergoeding € 6,64 - Gericht vrijgesteld € 5,93

  • Kleine uitgaven ’s avonds


Vergoeding  € 19,82 - Gericht vrijgesteld € 11,86  • Logies


Vergoeding  € 142,10 - Gericht vrijgesteld € 140,57  • Ontbijt


Vergoeding  € 13,88 - Gericht vrijgesteld € 13,88  • Lunch


Vergoeding  € 20,32 - Gericht vrijgesteld € 11,88  • Avondmaaltijd


Vergoeding  € 30,74 - Gericht vrijgesteld € 29,82


Buitenlandse dienstreizen
In paragraaf 10.3 van de CAO Rijk leest u meer over de vergoedingen voor dienstreizen naar het buitenland. Deze vergoedingen zien op gemaakte kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven tijdens de dienstreis. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tijdelijke verblijfplaats. Deze verblijfskostenvergoedingen zijn gericht vrijgesteld. 


Let op: Als de kosten van een overnachting niet aannemelijk gemaakt kunnen worden, geldt volgens de CAO Rijk een vergoeding van slechts € 11,34 voor maximaal 4 overnachtingen per dienstreis. Deze vergoeding is niet gericht vrijgesteld. Wel kan de werkgever dit loon als eindheffingsloon aanwijzen.