Privacy statement

Privacy Statement Bennink adviseurs

Met dit privacy statement willen we transparant zijn in de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens op zo’n manier dat deze in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Bennink adviseurs slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en door hem of haar verstrekt zijn. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze contactformulieren. 

Cookies

Voor een juiste werking van onze website maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik van cookies op onze website. Graag lichten wij u hieronder toe welke cookies gebruikt worden en met welk doel deze cookies worden geplaatst. 

Google Analytics 

Bennink adviseurs maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn: locatie, besturingssysteem, browser, soort apparaat (tablet, mobiel of desktop), pagina’s die bekeken worden, hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website en tijdsduur op de website. Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. De directie van Bennink adviseurs & Marotura kan bij deze persoonsgegevens. In het privacybeleid van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Bennink adviseurs heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Microsoft Clarity

Bennink maakt gebruik van Microsoft Clarity om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om deze te kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van Clarity cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Microsoft Clarity. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van bezoeken. Clarity registreert gebruikersinteracties, zoals muisbewegingen, klikken, scrollen etc. De data worden maximaal 1 jaar opgeslagen. In het privacybeleid van Microsoft kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Contactformulier

Wanneer u contact met ons wil, kunt u op de website een contactformulier invullen. De persoonsgegevens ingevoerd in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: Naam, telefoonnummer/e-mailadres en uw bericht. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. De directie van Bennink adviseurs & Marotura kan bij deze persoonsgegevens. Deze derde partij heeft toegang omdat zij voor ons de online marketing verzorgen. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Marotura om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld, worden uw persoonsgegevens binnen een jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. 

Reageer op dit pand

Wanneer u wilt reageren op een woning, kunt u op de website een contactformulier invullen. De persoonsgegevens ingevoerd in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: Naam, telefoonnummer/e-mailadres, de woning waarin u geïnteresseerd bent en uw bericht. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. De directie van Bennink adviseurs & Marotura kan bij deze persoonsgegevens. Deze derde partij heeft toegang omdat zij voor ons de online marketing verzorgen. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Marotura om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het formulier is afgehandeld, worden uw persoonsgegevens binnen een jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. 

Plan een bezichtiging

Wanneer u een bezichtiging wilt plannen, kunt u op de website een contactformulier invullen. De persoonsgegevens ingevoerd in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: Naam, telefoonnummer/e-mailadres, de woning waarin u geïnteresseerd bent, de data / tijdstippen waar uw voorkeur naar uit gaat en uw bericht. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. De directie van Bennink adviseurs & Marotura kan bij deze persoonsgegevens. Deze derde partij heeft toegang omdat zij voor ons de online marketing verzorgen. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Marotura om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het formulier is afgehandeld, worden uw persoonsgegevens binnen een jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. 

Inschrijving woningzoekende

Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van ons woningsaanbod, kunt u zich inschrijven als woningzoekende via onze website. De persoonsgegevens ingevoerd in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: Naam, telefoonnummer/e-mailadres, het type woning waarin u geïnteresseerd bent, uw huidige adres en uw bericht. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. De directie van Bennink adviseurs & Marotura kan bij deze persoonsgegevens. Deze derde partij heeft toegang omdat zij voor ons de online marketing verzorgen. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Marotura om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het formulier is afgehandeld, worden uw persoonsgegevens binnen een jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. 

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bennink.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bennink adviseurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel, u dient uw BSN-nummer, alsook de code onderaan op uw identiteitsbewijs, af te dekken. Verder dient u op uw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.  

Bennink adviseurs heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door Sociale media. Uit gegevens van Google Analytics en Yandex kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze kunnen wij ook niet voor u aanpassen. 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bennink adviseurs neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Bennink adviseurs gebruik van encryptie door een SSL-layer. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, door middel van het sturen van een e-mail naar info@bennink.nl of het contactformulier op onze website in te vullen.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen door het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info@bennink.nl. 

Contactgegevens

Bennink adviseurs
Vogelenzangstraat 1 
7151 VE Eibergen

Telefoon: 0545 - 46 11 46
E-mailadres: info@bennink.nl
https://www.bennink.nl/